Geometrie
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Andre Gilara Leerkracht montessori basisonderwijs Kosmisch concreet


Contactformulier
(Advertentie)

Al in het klassieke Griekenland werden de eerste axioma's geformuleerd (waaronder de postulaten van Euclides), waar later de gehele meetkunde zich uit heeft ontwikkeld.

 

De axioma's werden gebruikt voor de wiskundige definitie van punten, rechte lijnen, krommen en vlakken.

 

Euclides' behandeling van de meetkunde - de euclidische meetkunde - was bijna 2000 jaar de norm, waaraan al het andere werk werd afgemeten.

 

De Elementen

 

Bron: Wikipedia

 

(Advertentie)

Math Games gaat uit van grades.

Grade 1 = groep 3

Grade 2 = groep 4

Grade 3 = groep 5

Grade 4 = groep 6

Grade 5 = groep 7

Grade 6 = groep 8

 

Grade 7 = Brugklas

Grade 8 = Klas 2 VO

 

Bron en meer info

 

(Advertentie)

Geometrie is een van de oudste wetenschappen waarbij de kennis van lengtes, oppervlaktes en volumes belangrijk waren.

 

De grondlegger was Euclides van Alexandrie. 

Platonic Solids - The Code - Episode 2 - BBC Two
(Advertentie)
(Advertentie)

Geometrie komt van het Oudgrieks: γεωμετρ?α, geo-"aarde",-Metria "meting".

 

Het meten van de aarde is een onderdeel van de wiskunde.

 

Geometrie omvat:

  • het bepalen van afmetingen (lengte, oppervlakte, inhoud)
  • het bepalen van vormen
  • de relatieve positie van figuren
  • en de eigenschappen van de ruimte.

 

Wat is meetkunde?

 

 

Datgene wat het oog ziet,


en datgene wat de hand voelt,


daarmee gaat de geest aan het

 

werk.

De specifiek Nederlandse term meetkunde werd rond 1600 door de Vlaamse wiskundige Simon Stevin geïntroduceerd.

 

Simon Stevin vond dat vele buitenlandse woorden (Grieks-Latijn) gewoon in het Nederlands vertaald moesten worden.

 

In het artikel op Wikipedia kunt u enkele voorbeelden vinden.

 

 

 

http://www.slideshare.net/motoncheff/concept-map-geometry?re